Cunoştinţe
Acasă > Cunoştinţe > Conţinut
Sistemul inteligent de transport al Chinei
- Oct 30, 2018 -

Sistemul inteligent de transport al Chinei
Situația de bază a cadrului de sistem al ITS din China (a doua ediție) este după cum urmează: Cadrul logic include 10 zone funcționale, 57 de funcții, 101 sub-funcții, 406 procese și 161 de fluxuri de date. Cadrul fizic include 10 sisteme, 38 subsisteme, 150 module de sistem și 51 diagrame de flux fizic. Sistemul de aplicare cuprinde 58 de aplicații.
China ITS cadru de sistem (a doua ediție) lista de servicii de utilizator
Zona de service a utilizatorului
Serviciu clienți
1 gestionarea traficului
1.1 monitorizarea informațiilor dinamice privind traficul
1.2 aplicarea legii
1.3 controlul traficului
1.4 gestionarea cerințelor
1.5 gestionarea incidentelor de trafic
1.6 monitorizarea și controlul mediului de trafic
1.7 gestionarea serviciilor
1.8 gestionarea parcării
1.9 gestionarea traficului pentru autovehicule nemotorizate și pietoni
2 taxe electronice
2.1 taxele electronice
3 servicii de informații privind traficul
3.1 serviciu de informare înainte de călătorie
3.2 serviciul de informare a șoferului pe șosea
3.3 serviciul de informare al transportului public pe drum
3.4 alte servicii de informare pe drum
3,5 inducție și navigare pe traseu
3.6 serviciu de informații personalizat
Călătorie inteligentă pe autostrăzi și siguranță
4.1 colectarea inteligentă a autostrăzilor și a vehiculelor
4.2 conducere asistată de siguranță
4.3 conducere automată
4.4 exploatarea flotei automate
Siguranța transportului
5.1 gestionarea salvării de urgență
5.2 gestionarea siguranței transportului
5.3 gestionarea siguranței vehiculelor fără autovehicule și a pietonilor
5.4 gestionarea siguranței la intersecții
6 managementul operațiunilor
6.1 gestionarea operațiunilor
6.2 Planificarea transportului public
6.3 gestionarea funcționării magistralei
6.4 gestionarea operațiunilor de transport pe distanțe lungi
6.5 exploatarea și gestionarea tranzitului feroviar
6.6 gestionarea operațiunilor de taxi
6.7 gestionarea transportului de mărfuri generale
6.8 gestionarea specială a transportului
7 transport cuprinzător
7.1 gestionarea transportului combinat de pasageri și de mărfuri
7.2 prin serviciul de pasageri
7.3 transportul combinat al mărfurilor
Managementul infrastructurii transportului
8.1 întreținerea infrastructurii de transport
8.2 administrarea autostrăzii
8.3 managementul zonelor de construcție
9 Gestionarea datelor STI
9.1 accesul la date și stocarea
9.2 fuziunea și prelucrarea datelor
9.3 schimbul de date și schimbul de date
9.4 suport pentru aplicații de date
9.5 securitatea datelor

Autor: Bunny Sun